şirket kalite politikamız

 

Sahip olduğumuz sektör tecrübesi, kullandığımız güncel teknoloji, yüksek bilgi birikimi, deneyimli ve nitelikli iş gücümüzle, “Donuk ve Glutensiz Vegan Köfte Üretimi ve Satışı” üzerine önde gelen kuruluşlar arasında yer alan, konumumuzun örnek ve rekabetçi yapısının sürekliliğini sağlamayı hedefleyen şirketimiz aşağıdaki vazgeçilmez unsurları benimsemektedir.

Taze ve dondurulmuş gıda kategorilerinde yeni sağlıklı alternatifler oluşturmak için her gün özenle çalışıyor, daha iyi seçenekler üretmek için kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Gıda, sağlık ve özen arayan herkese aradığı seçenekleri sunmak en büyük ödülümüz.

 

• Müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılayacak nitelikte kaliteli ürünler sunmak, müşteri memnuniyetini arttırarak sürdürmek,
• Tüm faaliyet alanlarımızda, öncü kuruluş olmamızı sağlayan yönetim sistemlerimizin gereklerini tam olarak gerçekleştirmek ve etkinliğinin sürekli iyileşmesini sağlamak,
• Ürünlerimizin, müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygunluğunu sağlamak ve sürekliliğini temin etmek,
• Ürünlerin gıda güvenliğine uygun, hijyenik şartlara uygun ve müşteri beğenilerini karşılaması sağlamak,
• Sürdürülebilir iş gücü için personel memnuniyetini ve yeterliliklerini arttırmak,
• Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak,
• Faaliyetlerimizi sürdürürken, çevreyi korumak
• Doğal kaynakların ve her türlü enerji kaynağının en verimli ve en ekonomik şekilde kullanılması, su yönetimi ve enerji yönetimi programları ile doğal kaynak tüketiminin azaltılması,

• Atıkları kaynağında azaltmak, tehlikeli ve tehlikesiz atıkları geri kazanmak, geri kazanılamayan atıkların ise en uygun teknolojilerle, çevreye zarar vermeden bertaraf ettirilmesini sağlamak,
• Faaliyetleri sürdürürken biyoçeşitliliği ve ekosistemi korumaya yönelik önlemler almak,
• İklim değişikliğinin önüne geçilmesi için çalışmalar yürütmek,
• Tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak, tüm işleri ilk seferinde ve her seferinde tam zamanında yapmak
• Sürekli eğitim, gelişim, iyileştirme için çalışanlarımızın bir ekip ruhu içerisinde dürüst, hoşgörülü, saygılı ve özverili çalışma ortamının hazırlanması,
• Zayıflıkları ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemek
• Şirket politikamız çerçevesinde sağladığımız başarıların sürdürülebilir olmasını sağlamak, daha yüksek seviyelere taşınmasını hedeflemek ve marka bilincimizin geliştirilmesini çalışanlarımızın ortak ve asli hedefleri içinde görmesini sağlamak.